Phái sinh

VFS cung cấp cho quý khách hàng đa dạng các dịch vụ từ tư bấn đến hỗ trợ tài chính

Sản phẩm phái sinh

Giải pháp tài chính hiệu quả từ VFS giúp các khách hàng phòng ngừa rủi ro đầu tư cũng như cho các khách hàng có nhu cầu đầu cơ ngắn hạn.