Dịch vụ ngân hàng đầu tư

Capital market services

VFS cung cấp đa dạng các dịch vụ thị trường vốn: Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO); chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng; chào bán cổ phiếu riêng lẻ; các sản phẩm chuyển đổi. Với đội ngũ nhân sự có chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm, chúng tôi cung cấp trọn gói dịch vụ tư vấn huy động vốn bao gồm khảo sát chi tiết doanh nghiệp, chuẩn bị các tài liệu chào bán, đảm bảo tiếp cận với các nguồn vốn phù hợp và thương thảo các điều khoản điều kiện tốt nhất cho khách hàng.

- Tư vấn về các thủ tục pháp lý:

VFS hỗ trợ doanh nghiệp rà soát các yêu cầu pháp lý cần thiết (các yêu cầu về năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, mục đích phát hành…) để tuân thủ pháp luật trong việc phát hành cổ phiếu đối với các công ty đại chúng.

- Tư vấn phương án phát hành

VFS sẽ tư vấn giúp các doanh nghiệp lựa chọn phương án phát hành vốn hiệu quả trong từng giai đoạn nhất định và phù hợp với điều kiện cụ thể của thị trường cũng như các yếu tố nội tại của doanh nghiệp. Giúp doanh nghiệp cân đối giữa nhu cầu huy động vốn với các yếu tố về xây dựng cơ cấu vốn phù hợp, an toàn trên quan điểm của các nhà tài trợ vốn cũng như các đối tác, khả năng pha loãng cổ phiếu so với tốc độ tăng trưởng về thu nhập, cơ cấu cổ đông, điều kiện thị trường tại thời điểm dự kiến phát hành.

- Bảo lãnh phát hành cổ phiếu:

Theo yêu cầu của khách hàng, trên cơ sở đánh giá tính khả thi của đợt phát phát hành, VFS cung cấp dịch vụ bảo lãnh phát hành để đảm bảo đợt phát hành của khách hàng diễn ra thành công với một mức giá thỏa thuận tối thiểu.

- Phân phối các sản phẩm cổ phiếu:

VFS có mạng lưới khách hàng tổ chức và khách hàng cá nhân đa dạng, tạo nên lợi thế để VFS hỗ trợ khách hàng huy động vốn thành công thông qua chào bán riêng lẻ hoặc chào bán ra công chúng.