Team and organization

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (Viet First Securities Corporation - VFS)

Đội ngũ VFS

Ông Nguyễn Thế Anh

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Ông Nguyễn Thế Anh hiện đang là Chủ tịch hội đồng quản tri công ty Chứng khoán Nhất Việt (VFS)
Ông Thế Anh tốt nghiệp đại học tại Trường đại học Công nghệ – Đại học quốc gia Hà Nội, tốt nghiệp Thạc sỹ tại Trường Đại học Chungbuk Cheongju, Hàn Quốc; tốt nghiệp Tiến Sỹ tại trường Tufts – Boston, Mỹ.

customer image

Ông Trần Anh Thắng

Phó chủ tịch thường trực Hội Đồng Quản Trị, kiêm Tổng giám đốc

Ông Trần Anh Thắng hiện đang là Phó chủ tịch thường trực Hội Đồng Quản Trị, kiêm Tổng giám đốc công ty Chứng khoán Nhất Việt (VFS)
Ông Thắng tốt nghiệp Thạc sỹ Tài Chính – Ngân Hàng – ĐH LaTrobe – Australia. Anh đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính ngân hàng và chứng khoán.

customer image

Bà Nguyễn Thị Thu Bình

Phó tổng giám đốc

Bà Nguyễn Thị Thu Bình hiện đang là Phó Tổng giám đốc công ty Chứng khoán Nhất Việt (VFS).
Bà Bình đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính và chứng khoán

customer image

Bà Lê Thị Thuỳ Dung

Kế toán trưởng

Bà Lê Thị Thùy Dung hiện đang là Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS). Chị chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động kế toán của (VFS).
Bà Dung tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành tài chính kế toán trường Đại học Kinh tế Tp. HCM. Chị đã có gần 08 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán.

Sơ đồ tổ chức

sơ đồ tổ chức