Cổ phiếu

Financial services

Ứng trước tiền bán

VFS cung cấp sản phẩm Ứng trước tiền bán nhằm mục đích tạo tiện ích cho khách hàng, có thể rút được tiền bán chứng khoán hoặc dùng tiền bán chứng khoán để thanh toán tiền mua chứng khoán ngay sau khi lệnh bén chứng khoán đã khớp trên các Sở GDCK thay vì phải đợi tiền về theo chu kỳ thanh toán của Trung tâm lưu ký.

Đặc điểm

 • Ký Hợp đồng sử dụng dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán tại Bộ phận Dịch vụ chứng khoán VFS.
 • Sau khi bán khớp lệnh chứng khoán và có nhu cầu ứng trước, Quý khách hàng có thể thực hiện ứng trước ngay trên hệ thống giao dịch trực tuyến. Hoặc thông báo cho Nhân viên Môi giới VFS/ Bộ phận dịch vụ khách hàng, VFS sẽ thực hiện nhanh chóng yêu cầu của Quý khách.
 • Khách hàng có thể ứng trước một phần hoặc toàn bộ số tiền bán
 • Phí ứng trước: do VFS quy định từng thời kỳ, mức phí tối thiểu là 50.000 VNĐ/lần ứng trước.
 • Hoàn trả tiền ứng trước: VFS sẽ tự động trích số tiền đã ứng của Khách hàng và phí ứng trước từ TKGDCK của khách hàng khi tiền bán về tài khoản (T+2).
Ứng trước tiền bán
Sức mua ứng trước

Sức mua ứng trước

Để tối ưu hóa giao dịch và quay vòng vốn của khách hàng, sức mua ứng trước là dịch vụ VFS cung cấp trước sức mua để Khách hàng sử dụng được ngay dựa trên tiền bán chưa về, không bỏ lỡ cơ hội đầu tư:

 • Sức mua tự động dựa trên tiền bán chứng khoán chờ về, không cần ứng từng lần, tiết kiệm thời gian và không bỏ lỡ cơ hội đầu tư chứng khoán
 • Đăng ký một lần duy nhất
 • Chỉ trả phí dịch vụ nếu lệnh được khớp

Giao dịch ký quỹ

Quý khách hàng sử dụng sản phẩm Giao dịch ký quỹ nhằm gia tăng sức mạnh tài chính, tại VFS chúng tôi cung cấp sản phẩm với những đặc điểm nổi bật sau:

 • Tỉ lệ ký quỹ cạnh tranh.
 • Lãi suất hợp lý theo thời điểm.
 • Danh mục chứng khoán ký quỹ phổ rộng với hơn 500 mã chứng khoán.
 • Thời gian cho vay cho vay ký quỹ tối đa là 03 tháng. Mặc dù vậy trên cơ sở đề nghị của khách hàng, VFS có thể cho phép gia hạn thêm 03 tháng nữa.
 • Tự động hóa, tính toán cập nhật tức thời sức mua khi chủ tài khoản thay đổi tài sản hoặc giao dịch mua/bán chứng khoán
 • Các báo cáo chi tiết được cập nhật tại phần mềm giao dịch trực tuyến, gồm:
 • Báo cáo chi tiết các khoản vay giao dịch ký quỹ, diễn biến công nợ, thu lãi
 • Báo cáo tổng tài sản/ tài sản thực có của Quý khách hàng
 • Báo cáo các tỉ lệ ký quỹ, tỉ lệ rút tiền, tỉ lệ ký quỹ bổ sung
Giao dịch ký quỹ
Danh mục margin

Danh mục margin

Danh sách Chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ Tháng 09/2022

SÀN HSX

STT

Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ đầu kỳ

Mã chứng khoán bỏ ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ trong kỳ

Mã chứng khoán bổ sung vào danh mục giao dịch ký quỹ trong kỳ

Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ cuối kỳ

1

AAA

 

 

AAA

2

AAT

 

 

AAT

3

ABS

 

 

ABS

4

ABT

 

 

ABT

5

ACB

 

 

ACB

6

ACC

 

 

ACC

7

ACL

 

 

ACL

8

ADG

 

 

ADG

9

ADS

 

 

ADS

10

AGG

 

 

AGG

11

AGR

 

 

AGR

12

ANV

 

 

ANV

13

APG

 

 

APG

14

APH

 

 

APH

15

ASG

 

 

ASG

16

ASM

 

 

ASM

17

BAF

 

 

BAF

18

BBC

 

 

BBC

19

BCG

 

 

BCG

20

BCM

 

 

BCM

21

BFC

 

 

BFC

22

BHN

 

 

BHN

23

BIC

 

 

BIC

24

BID

 

 

BID

25

BKG

 

 

BKG

26

BMC

 

 

BMC

27

BMI

 

 

BMI

28

BMP

 

 

BMP

29

BRC

 

 

BRC

30

BSI

 

 

BSI

31

BTP

 

 

BTP

32

BTT

 

 

BTT

33

BVH

 

 

BVH

34

BWE

 

 

BWE

35

C32

 

 

C32

36

C47

 

 

C47

37

CAV

 

 

CAV

38

CCI

 

 

CCI

39

CCL

 

 

CCL

40

CDC

 

 

CDC

41

CHP

 

 

CHP

42

CKG

 

 

CKG

43

CLC

 

 

CLC

44

CLL

 

 

CLL

45

CLW

 

 

CLW

46

CMG

 

 

CMG

47

CMV

 

 

CMV

48

CMX

 

 

CMX

49

CNG

 

 

CNG

50

COM

 

 

COM

51

CRC

 

 

CRC

52

CRE

 

 

CRE

53

CSM

 

 

CSM

54

CSV

 

 

CSV

55

CTD

 

 

CTD

56

CTF

 

 

CTF

57

CTG

 

 

CTG

58

CTR

 

 

CTR

59

CTS

 

 

CTS

60

CVT

 

 

CVT

61

D2D

 

 

D2D

62

DAG

 

 

DAG

63

DAH

 

 

DAH

64

DAT

 

 

DAT

65

DBC

 

 

DBC

66

DBD

 

 

DBD

67

DBT

 

 

DBT

68

DC4

 

 

DC4

69

DCL

 

 

DCL

70

DCM

 

 

DCM

71

DGC

 

 

DGC

72

DGW

 

 

DGW

73

DHA

 

 

DHA

74

DHC

 

 

DHC

75

DHG

 

 

DHG

76

DHM

 

 

DHM

77

DIG

 

 

DIG

78

DMC

 

 

DMC

79

DPG

 

 

DPG

80

DPM

 

 

DPM

81

DPR

 

 

DPR

82

DQC

 

 

DQC

83

DRC

 

 

DRC

84

DRH

 

 

DRH

85

DRL

 

 

DRL

86

DSN

 

 

DSN

87

DTA

 

 

DTA

88

DTL

 

 

DTL

89

DTT

 

 

DTT

90

DVP

 

 

DVP

91

DXG

 

 

DXG

92

DXS

 

 

DXS

93

EIB

 

 

EIB

94

ELC

 

 

ELC

95

EMC

 

 

EMC

96

EVE

 

 

EVE

97

EVF

 

 

EVF

98

EVG

 

 

EVG

99

FCM

 

 

FCM

100

FCN

 

 

FCN

101

FDC

 

 

FDC

102

FIT

 

 

FIT

103

FMC

 

 

FMC

104

FPT

 

 

FPT

105

FRT

 

 

FRT

106

FTS

 

 

FTS

107

GAS

 

 

GAS

108

GDT

 

 

GDT

109

GEG

 

 

GEG

110

GEX

 

 

GEX

111

GIL

 

 

GIL

112

GMC

 

 

GMC

113

GMD

 

 

GMD

114

GMH

 

 

GMH

115

GSP

 

 

GSP

116

GTA

 

 

GTA

117

GVR

 

 

GVR

118

HAH

 

 

HAH

119

HAP

 

 

HAP

120

HAR

 

 

HAR

121

HAX

 

 

HAX

122

HBC

 

 

HBC

123

HCD

 

 

HCD

124

HCM

 

 

HCM

125

HDB

 

 

HDB

126

HDC

 

 

HDC

127

HDG

 

 

HDG

128

HHP

 

 

HHP

129

HHS

 

 

HHS

130

HHV

 

 

HHV

131

HID

 

 

HID

132

HII

 

 

HII

133

HMC

 

 

HMC

134

HPG

 

 

HPG

135

HPX

 

 

HPX

136

HQC

 

 

HQC

137

HRC

 

 

HRC

138

HSG

 

 

HSG

139

HSL

 

 

HSL

140

HT1

 

 

HT1

141

HTI

 

 

HTI

142

HTL

 

 

HTL

143

HTN

 

 

HTN

144

HTV

 

 

HTV

145

HUB

 

 

HUB

146

HVH

 

 

HVH

147

HVX

 

 

HVX

148

IBC

 

 

IBC

149

ICT

 

 

ICT

150

IDI

 

 

IDI

151

IJC

 

 

IJC

152

ILB

 

 

ILB

153

IMP

 

 

IMP

154

ITC

 

 

ITC

155

ITD

 

 

ITD

156

KBC

 

 

KBC

157

KDC

 

 

KDC

158

KDH

 

 

KDH

159

KHG

 

 

KHG

160

KMR

 

 

KMR

161

KOS

 

 

KOS

162

KPF

 

 

KPF

163

KSB

 

 

KSB

164

L10

 

 

L10

165

LAF

 

 

LAF

166

LBM

 

 

LBM

167

LCG

 

 

LCG

168

LDG

 

 

LDG

169

LGC

 

 

LGC

170

LGL

 

 

LGL

171

LIX

 

 

LIX

172

LM8

 

 

LM8

173

LPB

 

 

LPB

174

LSS

 

 

LSS

175

MBB

 

 

MBB

176

MCP

 

 

MCP

177

MDG

 

 

MDG

178

MIG

 

 

MIG

179

MSB

 

 

MSB

180

MSH

 

 

MSH

181

MSN

 

 

MSN

182

MWG

 

 

MWG

183

NAF

 

 

NAF

184

NAV

 

 

NAV

185

NBB

 

 

NBB

186

NCT

 

 

NCT

187

NHA

 

 

NHA

188

NHH

 

 

NHH

189

NHT

 

 

NHT

190

NKG

 

 

NKG

191

NLG

 

 

NLG

192

NNC

 

 

NNC

193

NSC

 

 

NSC

194

NT2

 

 

NT2

195

NTL

 

 

NTL

196

NVL

 

 

NVL

197

OCB

 

 

OCB

198

OPC

 

 

OPC

199

ORS

 

 

ORS

200

PAC

 

 

PAC

201

PAN

 

 

PAN

202

PC1

 

 

PC1

203

PDN

 

 

PDN

204

PDR

 

 

PDR

205

PET

 

 

PET

206

PGC

 

 

PGC

207

PGD

 

 

PGD

208

PGI

 

 

PGI

209

PHC

 

 

PHC

210

PHR

 

 

PHR

211

PJT

 

 

PJT

212

PLP

 

 

PLP

213

PLX

 

 

PLX

214

PNJ

 

 

PNJ

215

POW

 

 

POW

216

PPC

 

 

PPC

217

PTB

 

 

PTB

218

PVT

 

 

PVT

219

QCG

 

 

QCG

220

RAL

 

 

RAL

221

REE

 

 

REE

222

S4A

 

 

S4A

223

SAB

 

 

SAB

224

SAM

 

 

SAM

225

SAV

 

 

SAV

226

SBA

 

 

SBA

227

SBT

 

 

SBT

228

SC5

 

 

SC5

229

SCR

 

 

SCR

230

SFC

 

 

SFC

231

SFG

 

 

SFG

232

SFI

 

 

SFI

233

SGN

 

 

SGN

234

SGR

 

 

SGR

235

SGT

 

 

SGT

236

SHA

 

 

SHA

237

SHB

 

 

SHB

238

SHI

 

 

SHI

239

SHP

 

 

SHP

240

SJS

 

 

SJS

241

SMB

 

 

SMB

242

SMC

 

 

SMC

243

SPM

 

 

SPM

244

SRC

 

 

SRC

245

SRF

 

 

SRF

246

SSB

 

 

SSB

247

SSC

 

 

SSC

248

SSI

 

 

SSI

249

ST8

 

 

ST8

250

STB

 

 

STB

251

STG

 

 

STG

252

STK

 

 

STK

253

SVC

 

 

SVC

254

SVD

 

 

SVD

255

SVI

 

 

SVI

256

SVT

 

 

SVT

257

SZC

 

 

SZC

258

SZL

 

 

SZL

259

TBC

 

 

TBC

260

TCB

 

 

TCB

261

TCD

 

 

TCD

262

TCH

 

 

TCH

263

TCL

 

 

TCL

264

TCM

 

 

TCM

265

TCO

 

 

TCO

266

TCT

 

 

TCT

267

TDC

 

 

TDC

268

TDG

 

 

TDG

269

TDM

 

 

TDM

270

TDP

 

 

TDP

271

TEG

 

 

TEG

272

THG

 

 

THG

273

THI

 

 

THI

274

TIP

 

 

TIP

275

TIX

 

 

TIX

276

TLD

 

 

TLD

277

TLG

 

 

TLG

278

TLH

 

 

TLH

279

TMP

 

 

TMP

280

TMS

 

 

TMS

281

TMT

 

 

TMT

282

TN1

 

 

TN1

283

TNA

 

 

TNA

284

TNC

 

 

TNC

285

TNH

 

 

TNH

286

TNT

 

 

TNT

287

TPB

 

 

TPB

288

TPC

 

 

TPC

289

TRA

 

 

TRA

290

TRC

 

 

TRC

291

TSC

 

 

TSC

292

TTA

 

 

TTA

293

TTB

 

 

TTB

294

TTE

 

 

TTE

295

TV2

 

 

TV2

296

TVB

 

 

TVB

297

TVS

 

 

TVS

298

TVT

 

 

TVT

299

TYA

 

 

TYA

300

UIC

 

 

UIC

301

VCA

 

 

VCA

302

VCB

 

 

VCB

303

VCF

 

 

VCF

304

VCG

 

 

VCG

305

VCI

 

 

VCI

306

VDP

 

 

VDP

307

VGC

 

 

VGC

308

VHC

 

 

VHC

309

VHM

 

 

VHM

310

VIB

 

 

VIB

311

VID

 

 

VID

312

VIX

 

 

VIX

313

VJC

 

 

VJC

314

VND

 

 

VND

315

VNE

 

 

VNE

316

VNG

 

 

VNG

317

VNL

 

 

VNL

318

VNM

 

 

VNM

319

VPB

 

 

VPB

320

VPD

 

 

VPD

321

VPG

 

 

VPG

322

VPH

 

 

VPH

323

VPI

 

 

VPI

324

VPS

 

 

VPS

325

VRC

 

 

VRC

326

VRE

 

 

VRE

327

VSC

 

 

VSC

328

VSH

 

 

VSH

329

VSI

 

 

VSI

330

VTB

 

 

VTB

331

VTO

 

 

VTO

332

YBM

 

 

YBM

333

YEG

 

 

YEG

334

 

 

CII

CII

335

AMD

AMD

 

 

336

LHG

LHG

 

 

337

SJF

SJF

 

 

 

Danh sách Chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ Tháng 09/2022

SÀN HNX

STT

Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ đầu kỳ

Mã chứng khoán bỏ ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ trong kỳ

Mã chứng khoán bổ sung vào danh mục giao dịch ký quỹ trong kỳ

Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ cuối kỳ

1

AAV

 

 

AAV

2

ADC

 

 

ADC

3

ALT

 

 

ALT

4

AMC

 

 

AMC

5

AME

 

 

AME

6

AMV

 

 

AMV

7

API

 

 

API

8

ARM

 

 

ARM

9

ATS

 

 

ATS

10

BAB

 

 

BAB

11

BAX

 

 

BAX

12

BBS

 

 

BBS

13

BCC

 

 

BCC

14

BCF

 

 

BCF

15

BDB

 

 

BDB

16

BED

 

 

BED

17

BNA

 

 

BNA

18

BPC

 

 

BPC

19

BSC

 

 

BSC

20

BST

 

 

BST

21

BTS

 

 

BTS

22

BTW

 

 

BTW

23

BVS

 

 

BVS

24

BXH

 

 

BXH

25

C69

 

 

 C69 

26

 CAG 

 

 

CAG

27

CAN

 

 

CAN

28

CAP

 

 

CAP

29

CCR

 

 

CCR

30

CDN

 

 

CDN

31

CEO

 

 

CEO

32

CLH

 

 

CLH

33

CLM

 

 

CLM

34

CPC

 

 

CPC

35

CSC

 

 

CSC

36

CTB

 

 

CTB

37

CTT

 

 

CTT

38

CX8

 

 

CX8

39

D11

 

 

D11

40

DAD

 

 

DAD

41

DAE

 

 

DAE

42

DC2

 

 

DC2

43

DDG

 

 

DDG

44

DHP

 

 

DHP

45

DHT

 

 

DHT

46

DIH

 

 

DIH

47

DL1

 

 

DL1

48

DNC

 

 

DNC

49

DNP

 

 

DNP

50

DP3

 

 

DP3

51

DST

 

 

DST

52

DTC

 

 

DTC

53

DTD

 

 

DTD

54

DTK

 

 

DTK

55

DVG

 

 

DVG

56

DXP

 

 

DXP

57

ECI

 

 

ECI

58

EID

 

 

EID

59

EVS

 

 

EVS

60

FID

 

 

FID

61

GDW

 

 

GDW

62

GIC

 

 

GIC

63

GKM

 

 

GKM

64

GLT

 

 

GLT

65

GMA

 

 

GMA

66

GMX

 

 

GMX

67

HAD

 

 

HAD

68

HAT

 

 

HAT

69

HBS

 

 

HBS

70

HCC

 

 

HCC

71

HCT

 

 

HCT

72

HDA

 

 

HDA

73

HEV

 

 

HEV

74

HHC

 

 

HHC

75

HJS

 

 

HJS

76

HKT

 

 

HKT

77

HLC

 

 

HLC

78

HLD

 

 

HLD

79

HMH

 

 

HMH

80

HOM

 

 

HOM

81

HTC

 

 

HTC

82

HTP

 

 

HTP

83

HUT

 

 

HUT

84

HVT

 

 

HVT

85

IDC

 

 

IDC

86

IDJ

 

 

IDJ

87

IDV

 

 

IDV

88

INC

 

 

INC

89

INN

 

 

INN

90

IPA

 

 

IPA

91

ITQ

 

 

ITQ

92

KHS

 

 

KHS

93

KMT

 

 

KMT

94

KSD

 

 

KSD

95

KSF

 

 

KSF

96

KST

 

 

KST

97

KTS

 

 

KTS

98

L18

 

 

L18

99

L40

 

 

L40

100

LAS

 

 

LAS

101

LBE

 

 

LBE

102

LCD

 

 

LCD

103

LHC

 

 

LHC

104

LIG

 

 

LIG

105

MBG

 

 

MBG

106

MBS

 

 

MBS

107

MCC

 

 

MCC

108

MCF

 

 

MCF

109

MCO

 

 

MCO

110

MDC

 

 

MDC

111

MEL

 

 

MEL

112

MKV

 

 

MKV

113

MST

 

 

MST

114

MVB

 

 

MVB

115

NAG

 

 

NAG

116

NAP

 

 

NAP

117

NBC

 

 

NBC

118

NBP

 

 

NBP

119

NBW

 

 

NBW

120

NET

 

 

NET

121

NFC

 

 

NFC

122

NHC

 

 

NHC

123

NRC

 

 

NRC

124

NTH

 

 

NTH

125

NTP

 

 

NTP

126

NVB

 

 

NVB

127

ONE

 

 

ONE

128

PBP

 

 

PBP

129

PCE

 

 

PCE

130

PCT

 

 

PCT

131

PDB

 

 

PDB

132

PGN

 

 

PGN

133

PGS

 

 

PGS

134

PHN

 

 

PHN

135

PIA

 

 

PIA

136

PIC

 

 

PIC

137

PJC

 

 

PJC

138

PLC

 

 

PLC

139

PMB

 

 

PMB

140

PMC

 

 

PMC

141

PMP

 

 

PMP

142

PMS

 

 

PMS

143

POT

 

 

POT

144

PPP

 

 

PPP

145

PPS

 

 

PPS

146

PPY

 

 

PPY

147

PRC

 

 

PRC

148

PRE

 

 

PRE

149

PSC

 

 

PSC

150

PSD

 

 

PSD

151

PSE

 

 

PSE

152

PSI

 

 

PSI

153

PSW

 

 

PSW

154

PTD

 

 

PTD

155

PTS

 

 

PTS

156

PVB

 

 

PVB

157

PVC

 

 

PVC

158

PVG

 

 

PVG

159

PVI

 

 

PVI

160

PVS

 

 

PVS

161

QHD

 

 

QHD

162

QST

 

 

QST

163

RCL

 

 

RCL

164

S55

 

 

S55

165

S99

 

 

S99

166

SAF

 

 

SAF

167

SCG

 

 

SCG

168

SCI

 

 

SCI

169

SD5

 

 

SD5

170

SD9

 

 

SD9

171

SDC

 

 

SDC

172

SDG

 

 

SDG

173

SDN

 

 

SDN

174

SEB

 

 

SEB

175

SED

 

 

SED

176

SFN

 

 

SFN

177

SGC

 

 

SGC

178

SHE

 

 

SHE

179

SHN

 

 

SHN

180

SIC

 

 

SIC

181

SJ1

 

 

SJ1

182

SLS

 

 

SLS

183

SMN

 

 

SMN

184

STC

 

 

STC

185

STP

 

 

STP

186

SVN

 

 

SVN

187

SZB

 

 

SZB

188

TA9

 

 

TA9

189

TAR

 

 

TAR

190

TBX

 

 

TBX

191

TC6

 

 

TC6

192

TDN

 

 

TDN

193

TDT

 

 

TDT

194

TET

 

 

TET

195

THB

 

 

THB

196

THD

 

 

THD

197

THS

 

 

THS

198

THT

 

 

THT

199

TIG

 

 

TIG

200

TJC

 

 

TJC

201

TKC

 

 

TKC

202

TKU

 

 

TKU

203

TMB

 

 

TMB

204

TMC

 

 

TMC

205

TMX

 

 

TMX

206

TNG

 

 

TNG

207

TPH

 

 

TPH

208

TPP

 

 

TPP

209

TSB

 

 

TSB

210

TTC

 

 

TTC

211

TTL

 

 

TTL

212

TTT

 

 

TTT

213

TV3

 

 

TV3

214

TV4

 

 

TV4

215

TVD

 

 

TVD

216

V12

 

 

V12

217

V21

 

 

V21

218

VBC

 

 

VBC

219

VC1

 

 

VC1

220

VC2

 

 

VC2

221

VC3

 

 

VC3

222

VC6

 

 

VC6

223

VC7

 

 

VC7

224

VCC

 

 

VCC

225

VCM

 

 

VCM

226

VCS

 

 

VCS

227

VDL

 

 

VDL

228

VE3

 

 

VE3

229

VE4

 

 

VE4

230

VGS

 

 

VGS

231

VHE

 

 

VHE

232

VHL

 

 

VHL

233

VIF

 

 

VIF

234

VIT

 

 

VIT

235

VLA

 

 

VLA

236

VMS

 

 

VMS

237

VNC

 

 

VNC

238

VNF

 

 

VNF

239

VNR

 

 

VNR

240

VNT

 

 

VNT

241

VSA

 

 

VSA

242

VSM

 

 

VSM

243

VTC

 

 

VTC

244

VTH

 

 

VTH

245

VTV

 

 

VTV

246

VTZ

 

 

VTZ

247

WCS

 

 

WCS

248

WSS

 

 

WSS

249

X20

 

 

X20

250

CVN

CVN

 

 

251

LDP

LDP

 

 

252

NDX

NDX

 

 

253

PTI

PTI

 

 

254

QTC

QTC

 

 

255

SRA

SRA

 

 

256

VMC

VMC

 

 

 

Các gói sản phẩm

Magin Classic

Quý khách hàng sử dụng sản phẩm Giao dịch ký quỹ (Margin) nhằm gia tăng sức mạnh tài chính, tại VFS chúng tôi cung cấp sản phẩm với những đặc điểm nổi bật sau:

– Lãi suất hợp lý theo thời điểm.

– Tỉ lệ ký quỹ cạnh tranh.

– Ký hợp đồng đăng ký một lần duy nhất

– Danh mục chứng khoán ký đa dạng lên đến hơn 500 mã

– Tự động giải ngân khi thiếu tiền mua, không cần ký hồ sơ mỗi lần vay và tự động thu nợ khi tài khoản có tiền mặt

– Hệ thống phần mềm quản lý chứng khoán tiên tiến, hiện đại giúp phát triển các sản phần dịch vụ tài chính mang tính cạnh tranh đồng thời tăng cường khả năng quản trị, tuân thủ theo các quy định của Ủy ban chứng khoán, giảm thiểu rủi ro trong quá trình hỗ trợ tài chính cho Khách hàng

Thời gian cho vay cho vay ký quỹ tối đa là 03 tháng

Gia hạn thêm thời hạn khoản vay trên cở sở đề nghị của Khách hàng

Tự động hóa, tính toán cập nhật tức thời sức mua khi chủ tài khoản thay đổi tài sản hoặc giao dịch mua/bán chứng khoán

Margin VIP

Trên cở sở sản phẩm Margin thông thường, VFS cung cấp sản phẩm Margin đặc biệt theo từng Khách hàng/Nhóm Khách hàng riêng biệt, đáp ứng tối đa nhu cầu của Khách hàng như tạo nhóm vay riêng theo mã chứng khoán, lãi suất, hạn mức cho vay, thời hạn, tỷ lệ ký quỹ, …

Ký hợp đồng đăng ký một lần duy nhất

Hệ thống tự động giải ngân khi thiếu tiền mua, không cần ký hồ sơ mỗi lần vay và tự động thu nợ khi tài khoản có tiền mặt

Hệ thống phần mềm quản lý chứng khoán tiên tiến, hiện đại giúp phát triển các sản phần dịch vụ tài chính mang tính cạnh tranh đồng thời tăng cường khả năng quản trị, tuân thủ theo các quy định của Ủy ban chứng khoán, giảm thiểu rủi ro trong quá trình hỗ trợ tài chính cho Khách hàng

Margin Plus

VFS phối hợp bên thứ 3 là các tổ chức tín dụng để cung cấp dịch vụ cho vay thanh toán tiền mua chứng khoán tuân thủ theo quy định của Ủy ban chứng khoán, là công cụ tăng cường đòn bẩy tài chính, tránh bỏ lõ cơ hội đầu tư trong đầu tư chứng khoán.

Danh mục chứng khoán đa dạng và mở rộng hơn nhiều so với sản phẩm Margin thông thường

Thủ tục nhanh chóng, đơn giản, thuận tiện;

Lãi suất linh hoạt hấp dẫn

Hệ thống phần mềm quản lý chứng khoán và khoản vay hiện đại, dễ dàng theo dõi khoản vay, tài sản ròng, tỷ lệ an toàn tài khoản

Các gói sản phẩm