Cơ hội nghề nhiệp

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (Viet First Securities Corporation - VFS)

Môi trường VFS

Gia nhập tập thể VFS cho bạn: Cơ hội để làm việc chuyên nghiệp; Thử thách để phát triển, Động lực để yêu nghề và Bước tiến để bạn có thể đi xa hơn nữa.

Chúng tôi đang tìm kiếm

Chúng tôi tìm kiếm và chào đón các cá nhân tài năng, nhiệt huyết và có định hướng nghề nghiệp được làm việc trong lĩnh vực tài chính chứng khoán.

CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ RỦI RO

Hạn ứng tuyển:20/04/2024
Vị trí: Chuyên viên
  1. Theo dõi, kiểm soát tỷ lệ các tài khoản, các khoản giải ngân, thu nợ, tài sản đảm bảo, nợ đến hạn, quá hạn, liên hệ khách hàng và thực hiện các biện pháp xử lý (nếu cần) theo quy định;
  2. Theo dõi, giám sát danh mục, tỷ lệ và hoạt động giao dịch của Khách hàng để đảm bảo an toàn hoạt động cho vay đối với các sản phẩm;
  3. Theo dõi, điều chỉnh chính sách cho vay liên quan đến tỷ lệ cho vay, room vay, hạn mức, danh mục và Sản phẩm cho vay của Công ty;
  4. Theo dõi, cập nhật các thông tin từ các Sở, Cơ quan quản lý đối với Danh mục cho vay;
  5. Xây dựng, điều chỉnh hệ thống quy trình, qui chế nghiệp vụ phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty.
  6. Thực hiện lập các báo cáo liên quan đến các nghiệp vụ cho các bên liên quan theo quy định và các báo cáo nội bộ theo phân công.
  7. Hỗ trợ Khách hàng trong các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động giao dịch hàng ngày và phối hợp với các bộ phận khác trong việc xử lý các phản ánh về lỗi phát sinh (nếu có) trong giao dịch;
  8. Rà soát và kiểm soát tức thời các tham số đã cài đặt cho tài khoản của khách hàng theo nội dung chính sách đã được phê duyệt trên hệ thống
  9. Thực hiện các báo cáo quản trị QTRR theo yêu cầu của Ban lãnh đạo và các bên liên quan (nếu có);

TRƯỞNG PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Hạn ứng tuyển:
Vị trí: Cấp Quản lý

– Quản lý chung hoạt động của Phòng, chịu trách nhiệm về các hoạt động, kết quả hoạt động của đơn vị thuộc phạm vi trách nhiệm. Tổ chức triển khai, hướng dẫn, giám sát nhân viên thực hiện các nghiệp vụ theo chức năng  nhiệm vụ của đơn vị: Khách hàng, giao dịch tiền và chứng khoán, lưu ký và thực hiện quyền, dịch vụ tài chính; quản lý số cô đông, các nghiệp vụ khác liên quan tới sản phẩm dịch vụ tại Công ty.

– Quản lý và phát triển hệ thống phần mềm về mảng nghiệp vụ giao dịch, khách hàng.

– Quản lý và kiểm soát hoạt động lưu trữ dữ liệu khách hàng, phối hợp cùng với nhân viên giải quyết thắc mắc, chăm sóc khách hàng của Hội sở và Chi nhánh;

– Xây dựng bộ Quy trình nghiệp vụ tại Phòng ban.

– Xây dựng kế hoạch, mục tiêu, định hướng hoạt động, chiến lược của Phòng ban..

– Chỉ đạo điều phối công việc đến các nhân viên trong phòng đảm bảo xử lý các công việc nhanh chóng, chính xác.

– Kiểm soát, phê duyệt các chứng từ phát sinh trong ngày liên quan nghiệp cụ tài khoản, lưu ký và thực hiện quyền, dịch vụ tài chính,……..đảm bảo đầy đủ, cân khớp.

– Đào tạo nội bộ trong phòng, quản lý và đảm bảo chất lượng nhân sự đáp ứng công việc được giao.

– Cài đặt các tham số, chỉ tiêu sản phẩm dịch tài chính theo tờ trình cho vay đã được Ban Lãnh đạo phê duyệt

– Tham gia vào dự án phát triển sản phẩm dịch vụ tại Công ty

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc công ty.

CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ (Hồ Chí Minh)

Hạn ứng tuyển:
Vị trí: Chuyên viên

– Cơ cấu tổ chức và cách điều hành bộ máy nhân sự của công ty.

– Quản lý, điều hành công việc của nhân viên trong bộ phận.

– Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên trong bộ phận hành chính nhân sự.

– Hoạch định chiến lược nhân sự. Lập ngân sách nhân sự.

– Tiến hành xây dựng bản mô tả công việc cho các vị trí công việc, phòng ban.

– Định kỳ lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.

– Xây dựng quy chế lương thưởng, phúc lợi, chính sách đãi ngộ.

– Tổ chức công tác hành chính theo đúng quy định của doanh nghiệp.

– Xây dựng nội quy lao động, hệ thống quy chế, quy trình, quy định cho doanh nghiệp và giám sát việc tuân thủ các quy định đó.

– Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp.

– Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc quản lý, đào tạo, tuyển dụng nhân sự và thực hiện công tác hành chính.

– Kết hợp với các trưởng bộ phận xây dựng bộ tiêu chí đánh giá nhân sự và các chương trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên công ty.

CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ (Hồ Chí Minh)

Hạn ứng tuyển:
Vị trí: Chuyên viên

– Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy định nội bộ của Công ty Chứng khoán bao gồm:

– Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với một số hoạt động nghiệp vụ tại Công ty trong việc thực hiện các quy trình, quy định, các tờ trình/báo cáo đã được phê duyệt;

– Lập báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá chi tiết theo phạm vi được phân công;

– Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện khắc phục chỉnh sửa sau kiểm tra;

– Kiểm tra/thực hiện/phối hợp để xây dựng các báo cáo của Công ty: Báo cáo hoạt động, báo cáo tỉ lệ An toàn tài chính, báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo tình hình quản trị công ty và các báo cáo khác theo yêu cầu (nếu có);

– Phối hợp với các phòng ban có liên quan để xây dựng, cập nhật/điều chỉnh hệ thống quy trình, quy định, chính sách nội bộ theo quy định của pháp luật và phù hợp với hoạt động của công ty;

– Tham gia công tác công bố thông tin, thẩm định thông tin trước khi thông tin được cung cấp ra bên ngoài;

– Thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa, phát hiện và phối hợp xử lý các rủi ro vi phạm đạo đức nghề nghiệp/ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty và Khách hàng;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Phòng Kiểm soát nội bộ và Ban Tổng Giám đốc.

TRƯỞNG PHÒNG MARKETING (HN)

Hạn ứng tuyển:
Vị trí: Cấp Quản lý

I. Thông tin đề nghị tuyển dụng:

Vị trí: Trưởng phòng Marketing

Số lượng: 01 Người                Độ tuổi: Không yêu cầu

Giới tính: Không yêu cầu

Trình độ: Không yêu cầu

Chuyên môn: Marketing, Quản trị thương hiệu, PR

Kinh nghiệm: 05 năm kinh nghiệm trở lên

Ngoại hình: Không yêu cầu

II. Mô tả tóm tắt công việc vị trí tuyển dụng:

Phụ trách toàn bộ hoạt động Marketing của công ty bao gồm phát triển thương hiệu, marketing các sản phẩm/dịch vụ của công ty;

Xây dựng kế hoạch chiến lược marketing theo tháng/ quý/ năm;

Lập và theo dõi, giám sát thực hiện triển khai ngân sách marketing theo kế hoạch;

Phụ trách quản lý, giám sát, phát triển các kênh owned media của công ty như website/ fanpage/ các mạng xã hội;

Phụ trách quản lý, giám sát, phát triển các sản phẩm POSM của công ty như tài liệu giới thiệu công ty, brochure sản phẩm…;

Kết hợp với nhóm KD và TP để xây dựng, thực hiện các chương trình truyền thông, sự kiện liên quan đến công ty và các sản phẩm/dịch vụ tới khách khách, đối tác. Khai thác các kênh quảng cáo, duy trì và phát triển các mối quan hệ công chúng – nhà báo để phát triển các kênh này;

Tổ chức triển khai, theo sát, đánh giá đo lường, thúc đẩy và cải tiến các hoạt động marketing theo kế hoạch cụ thể. Đề xuất điều chỉnh các chiến dịch quảng cáo cho phù hợp;

Quản lý giao việc, giám sát công việc của nhân viên trong bộ phận. Chịu trách nhiệm với hiệu suất công việc của nhóm;

Thực hiện các công việc khác khi cấp trên yêu cầu.

III. Yêu cầu công việc:

Hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Marketing, đã làm việc tại các Tập đoàn đa ngành và/hoặc làm việc tại các Công ty chứng khoán/tài chính là một lợi thế.

Yêu cầu thành thạo: Kỹ năng lập kế hoạch & triển khai chiến dịch marketing; Kỹ năng phát triển thương hiệu.

Khả năng quản lý nhóm và tổ chức thực hiện công việc trong phòng/ban.

Tư duy mở, phong cách làm việc linh hoạt.

Tiếng Anh: Ielts 6.0 trở lên.

 IV. CHẾ ĐỘ VÀ QUYỀN LỢI:

Thời gian làm việc: Từ thứ 2- thứ 6, nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của nhà nước.
Mức lương: Thỏa thuận, cạnh tranh trên thị trường và xứng đáng với năng lực, kinh nghiệm và hiệu quả công việc.

Được hưởng các khoản phụ cấp ăn trưa

Được hưởng lương Tháng 13, các khoản thưởng Lễ, Tết.

Thưởng tùy kết quả kinh doanh theo chế độ của Công ty .

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, Gói khám sức khỏe định kỳ, Du lịch hàng năm và các chế độ phúc lợi khác theo quy định.

Môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp.

V. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

Tầng 5, Số 37 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

VI. THÔNG TIN NHẬN HỒ SƠ ỨNG VIÊN:

Email: duong.tranthuy@vfs.com.vn

Điện thoại: (024) 39 288 222 (Ext: 601) – Ms. Trần Thùy Dương (P. HCNS)

CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG MARKETING (HN)

Hạn ứng tuyển:
Vị trí: Chuyên viên

I. Thông tin tuyển dụng

Vị trí: Chuyên viên Marketing tổng thể

Số lượng: 01 người

Giới tính: Không yêu cầu

Độ tuổi: Không yêu cầu

Chuyên môn: Maketing, Quản trị thương hiệu, Truyền thông PR

Kinh nghiệm: Từ 2 năm

II. Tóm tắt công việc

a. Xây dựng và quản lý các chiến dịch truyền thông Marketing

Xây dựng các kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các chiến dịch truyền thông marketing phù hợp với mục tiêu phát triển tổng thể của công ty theo năm/quý/tháng cũng như các chiến lược đã được Ban Lãnh đạo phê duyệt (Thông cáo báo chí, tổ chức sự kiện, truyền thông đa phương tiện, quảng cáo, CSR…)

Theo dõi, điều phối các hoạt động liên quan đến chiến dịch theo từng thời điểm để đảm bảo tính hợp lý và hiệu quả.

Đánh giá và báo cáo định kỳ tình hình các hoạt động, cũng như báo cáo kết quả tổng thể thông tin dữ liệu các chiến dịch đến Ban Lãnh đạo để định hình chiến lược trong tương lai.

b. Quản trị và phát triển nội dung truyền thông của công ty

Xây dựng kế hoạch, mục tiêu cụ thể và tổ chức thực hiện các hoạt động phát triển kênh truyền thông của công ty như Facebook, Youtube, TikTok…

Tham gia xây dựng ý tưởng về nội dung hình ảnh cho các chiến dịch, sự kiện truyền thông marketing cũng như theo yêu cầu từ các Phòng ban trong công ty

Chịu trách nhiệm về sản xuất nội dung: Biên tập, viết bài, đưa thông tin hình ảnh các sản phẩm dịch vụ, hoạt động của công ty nhằm cập nhật tin tức đến khách hang mục tiêu

Phối hợp với các Phòng ban chịu trách nhiệm sản xuất các ẩn phẩm phục vụ cho công việc truyền thông Marketing: poster, catalog, brochure, standee…

c. Công việc khác

Tham gia các chương trình sự kiện, tổ chức các buổi hội thảo

Hỗ trợ các Phòng ban trong công ty trong việc tổ chức hoạt động thúc đẩy sản phẩm dịch vụ hoặc quan hệ khách hang

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.

III. Yêu cầu ứng viên

Nam/Nữ: Độ tuổi 25 – 35

Trình độ/kiến thức: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Truyền thông marketing hoặc các chuyên ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Từ 2 năm làm việc trong ngành Marketing hoặc công việc liên quan đến Marketing tổng thể, ưu tiên các ứng viên đã làm việc tại các đơn vị Agency hoặc các Công ty/Tập đoàn có liên quan đến lĩnh vực Tài chính/Chứng khoán.

Kỹ năng cứng

Có kỹ năng viết/sản xuất nội dung.

Có kỹ năng cơ bản về thiết kế, biết sử dụng các công cụ chỉnh sửa ảnh như Photoshop, illustrator, Canva…

Thường xuyên cập nhật các xu hướng sáng tạo mới

Có kỹ năng lập kế hoạch

Kỹ năng mềm:

Có khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp nhóm, chịu được áp lực trong công việc

Khả năng giao tiếp, thuyết trình, trình bày tốt

IV. CHẾ ĐỘ VÀ QUYỀN LỢI:

Thời gian làm việc: Từ thứ 2- thứ 6, nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của nhà nước.
Mức lương: Thỏa thuận, cạnh tranh trên thị trường và xứng đáng với năng lực, kinh nghiệm và hiệu quả công việc.

Được hưởng các khoản phụ cấp ăn trưa

Được hưởng lương Tháng 13, các khoản thưởng Lễ, Tết.

Thưởng tùy kết quả kinh doanh theo chế độ của Công ty .

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, Gói khám sức khỏe định kỳ, Du lịch hàng năm và các chế độ phúc lợi khác theo quy định.

Môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp.

V. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

Tầng 5, Số 37 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

VI. THÔNG TIN NHẬN HỒ SƠ ỨNG VIÊN:

Email: duong.tranthuy@vfs.com.vn

Điện thoại: (024) 39 288 222 (Ext: 601) – Ms. Trần Thùy Dương (P. HCNS)

PHÓ PHÒNG KẾ TOÁN (HCM)

Hạn ứng tuyển:
Vị trí: Cấp Quản lý

– Kiểm tra, giám sát việc ghi chép, hạch toán kế toán nghiệp vụ phát sinh của Công ty, Quỹ, danh mục do kế toán viên phụ trách lập chính xác, đầy đủ, kịp thời.
– Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với báo cáo chi tiết của Công ty, Quỹ, danh mục do kế toán viên lập.
– Cập nhật các thông tư, chế độ kế toán đầy đủ, kịp thời
– Kiểm tra việc lưu trữ dữ liệu, sổ sách kế toán của kế toán viên theo quy định đảm bảo khoa học, an toàn
– Tổng hợp số liệu lên các báo cáo tổng hợp của Công ty.
– Kiểm tra và duyệt NAV định kỳ, bất thường của Công ty và Danh mục đảm bảo chính xác, kịp thời và khớp đúng với số liệu của Ngân hàng giám sát.
– Kiểm tra việc lập báo cáo tài chính của Công ty, phối hợp với kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập, Ngân hàng giám sát để đảm bảo việc phát hành báo cáo tài chính kiểm toán đầy đủ, kịp thời
– Tham vấn cho kế toán trưởng các kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến trong công tác kế toán kịp thời, phù hợp
– Tham gia đào tạo chuyên viên kế toán nắm vững nghiệp vụ
– Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời
– Kiểm tra việc lập báo cáo tài chính định kỳ và các báo cáo giải trình chi tiết của công ty đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời
– Tham gia và thực hiện các công việc vào quá trình phát triển sản phẩm mới của công ty
– Tham gia xây dựng phần mềm kế toán
– Kiểm tra việc nộp và CBTT báo cáo lên hệ thống quản lý của UBCK và các cơ quan liên quan theo thời hạn quy định
– Kiểm tra, giám sát các công việc liên quan đến phần hành kế toán của công ty
– Cung cấp số liệu cho Kế toán trưởng, Ban giám đốc theo yêu cầu một cách chính xác.

CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ (HN)

Hạn ứng tuyển:15/07/2023
Vị trí: Chuyên viên

– Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy định nội bộ của Công ty Chứng khoán bao gồm:

+ Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với một số hoạt động nghiệp vụ tại Công ty trong việc thực hiện các quy trình, quy định, các tờ trình/báo cáo đã được phê duyệt;

+ Lập báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá chi tiết theo phạm vi được phân công;

+ Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện khắc phục chỉnh sửa sau kiểm tra;

– Kiểm tra/thực hiện/phối hợp để xây dựng các báo cáo của Công ty: Báo cáo hoạt động, báo cáo tỉ lệ An toàn tài chính, báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo tình hình quản trị công ty và các báo cáo khác theo yêu cầu (nếu có);

– Phối hợp với các phòng ban có liên quan để xây dựng, cập nhật/điều chỉnh hệ thống quy trình, quy định, chính sách nội bộ theo quy định của pháp luật và phù hợp với hoạt động của công ty;

– Tham gia công tác công bố thông tin, thẩm định thông tin trước khi thông tin được cung cấp ra bên ngoài;

– Thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa, phát hiện và phối hợp xử lý các rủi ro vi phạm đạo đức nghề nghiệp/ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty và Khách hàng;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Phòng Kiểm soát nội bộ và Ban Tổng Giám đốc.

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM (HN)

Hạn ứng tuyển:15/07/2023
Vị trí: Chuyên viên

–  Tìm hiểu, thu thập và phân tích nhu cầu, xu hướng của thị trường tài chính/chứng khoán, nghiên cứu khảo sát các sản phẩm/dịch vụ trong cùng lĩnh vực để đưa ra các ý tưởng về phát triển sản phẩm, dịch vụ mới hoặc đề xuất các giải pháp nâng cấp đối với sản phẩm/hệ thống hiện hữu;

–  Nghiên cứu cải tiến các sản phẩm cũ, đề xuất các sản phẩm mới khả thi, phù hợp với nhu cầu của Khách hàng;
–  Theo dõi việc thực hiện chính sách khách hàng, chính sách môi giới đúng quy định; Tiếp nhận phản hồi từ phía các bộ phận, phân tích và đề xuất điều chỉnh chính sách khách hàng, chính sách môi giới;

–  Thực thi kế hoạch phát triển sản phẩm và dịch vụ của công ty. Cụ thể: Đánh giá và chuyển hóa các nhu cầu và xu hướng thị trường thành yêu cầu đối với sản phẩm/dịch vụ của công ty, xây dựng tài liệu mô tả/đặc tả để IT xây dựng hệ thống, thực hiện test/kiểm thử và nghiệm thu hệ thống;
–  Xây dựng các tài liệu chuyên môn cho sản phẩm/dịch vụ được phát triển hoặc nâng cấp: Quy trình/quy định sản phẩm, Hợp đồng/mẫu biểu…

–  Tích cực tham gia, đề xuất, đóng góp ý kiến vào các quá trình xây dựng chính sách kinh doanh, hoa hồng, thu nhập, quy trình bán hàng, vận hành,…của Công ty

–  Phối hợp tác nghiệp với các Phòng ban có liên quan để xây dựng sản phẩm và triển khai các công việc chung của công ty;

–  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên.