Thông tin cổ đông

VFS cung cấp cho quý khách hàng đa dạng các dịch vụ từ tư vấn đến hỗ trợ tài chính

Viet First Securities Corporation

19.7

Giá gần nhất

1%

Thay đổi (%)

19.5

Giá mở cửa