Sản phẩm phái sinh

VN Index futures contract 30

 • Hợp đồng tương lai (HĐTL) là chứng khoán phái sinh được chuẩn hóa và niêm yết tại các Sở giao dịch; là thỏa thuận mua bán hàng hóa trong hiện tại và được giao dịch vào một ngày xác định trong tương lai.
 • Hợp đồng tương lại là sản phẩm phái sinh đầu tiên triển khai tại thị trường chứng khoán Việt Nam (Hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu VN30)
 • Mỗi hợp đồng tương lai (HĐTL) có một mã giao dịch riêng tương tự như cổ phiếu, được quy ước theo quy tắc nhất định bao gồm các thông tin:
 • [Tên tài sản cơ sở][F][Thời gian đáo hạn]
 • Ví dụ: HĐTL có mã VN30F2206. Trong đó: “VN30” là chỉ số VN30, F là hợp đồng tương lai, “22” là năm đáo hạn của hợp đồng (2022) và “06” là tháng đáo hạn của hợp đồng.
 • Tài sản cơ sở: Chỉ số VN30, mô phỏng kỳ vọng giá của chỉ số VN30 tại thời điểm đáo hạn.
 • Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 giao dịch với 4 mã tương ứng 4 tháng đáo hạn: Tháng hiện tại, tháng kế tiếp, 2 tháng cuối 2 quý gần nhất.
 • Chỉ số VN30 được tính dựa trên rổ 30 cổ phiếu có vốn hóa thị trường và tính thanh khoản cao nhất trên sàn HOSE.
 • Quy mô hợp đồng: 100.000 đồng x điểm chỉ số VN30
 • Hệ số nhân hợp đồng: 100.000 đồng
 • Phương thức giao dịch: Phương thức khớp lệnh và phương thức thỏa thuận
 • Thời gian giao dịch: Mở cửa trước thị trường cơ sở 15 phút, Đóng cửa cùng thị trường cơ sở
 • Biên độ dao động giá: +-7% so với giá tham chiếu
 • Bước giá/Đơn vị yết giá: 0,1 điểm chỉ số (tương đương 10.000 đồng)
 • Đơn vị giao dịch: 01 hợp đồng
 • Ngày giao dịch cuối cùng: Ngày thứ Năm thứ ba trong tháng đáo hạn, trường hợp trùng ngày nghỉ sẽ được điều chỉnh lên ngày giao dịch liền trước đó
 • Ngày thanh toán cuối cùng: Ngày làm việc liền sau ngày giao dịch cuối cùng
 • Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền
 • Phương pháp xác định giá thanh toán hàng ngày: Theo quy định của TTLKCKVN (VSD)
 • Phương pháp xác định giá thanh toán cuối cùng: Là giá trị trung bình số học giản đơn của chỉ số trong 30 phút cuối cùng của ngày giao dịch cuối cùng (bao gồm 15 phút khớp lệnh liên tục và 15 phút khớp lệnh định kỳ đóng cửa), sau khi loại trừ 3 giá trị chỉ số cao nhất và 3 giá trị chỉ số thấp nhất của phiên khớp lệnh liên tục.
 • Giá tham chiếu: Giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước hoặc giá lý thuyết
 • Ngày niêm yết 10/08/2017
 • Giới hạn lệnh: tối đa 500 hợp đồng/lệnh, tối thiểu: 1 hợp đồng/lệnh
 • Giới hạn vị thế: Theo quy định của TTLKCKVN (VSD)
 • Mức ký quỹ: Theo quy định của TTLKCKVN (VSD)