Dịch vụ chứng khoán
khách hàng cá nhân

VFS cung cấp cho quý khách hàng đa dạng các dịch vụ từ tư vấn đến hỗ trợ tài chính