Dịch vụ ngân hàng đầu tư

Tư vấn tài chính doanh nghiệp tổng thể

Với mong muốn tập trung hỗ trợ cho các doanh nghiệp đạt được tối đa mục tiêu hiệu quả kinh doanh, VFS cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp tổng thể với đa dạng các giải pháp mang tính thực tiễn cao và điều chỉnh linh hoạt phù hợp với từng doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp lập kế hoạch tài chính trong ngắn, trung và dài hạn để giúp doanh nghiệp chủ động trong việc xác định nhu cầu vốn, quản lý dòng tiền và đưa ra các quyết định tài chính và đầu tư đúng đắn Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

1.Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp:

VFS sẽ tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn tái cấu trúc tài chính, tái cấu trúc quản trị, hệ thống… phù hợp với doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

2.Tư vấn niêm yết/đăng ký giao dịch:

Với kinh nghiệp thực hiện nhiều hợp đồng tư vấn niêm yết và dăng ký giao dịch thành công cho nhiều đơn vị trên sàn chứng khoán, VFS cung cấp các dịch vụ hỗ trợ công ty từ bước khảo sát, đánh giá hiện trạng doanh nghiệp, xây dựng lộ trình cụ thể, triển khai phương án để đạt được lợi ích tối đa của việc niêm yết, nâng cao vị thế cho doanh nghiệp trên thị trường lợi ích cho các nhà đầu tư.

3.Tư vấn thoái vốn:

Với nhu cầu đến từ các doanh nghiệp, VFS cung cấp các dịch vụ tư vấn thoái vốn Nhà nước/cổ đông lớn tại doanh nghiệp từ việc tư vấn các thủ tục liên quan đến việc thoái vốn, hỗ trợ quá trình hoàn thiện hồ sơ và hoàn tất giao dịch phù hợp với quy định pháp luật.