Đội ngũ và tổ chức

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (Viet First Securities Corporation - VFS)

Đội ngũ VFS

customer image

Ông Nguyễn Thế Anh

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Ông Nguyễn Thế Anh hiện đang là Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt (VFS)
Ông Thế Anh tốt nghiệp đại học tại Trường đại học Công nghệ – Đại học quốc gia Hà Nội, tốt nghiệp Thạc sỹ tại Trường Đại học Chungbuk Cheongju, Hàn Quốc; tốt nghiệp Tiến Sỹ tại trường Tufts – Boston, Mỹ.

customer image

Ông Trần Anh Thắng

Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc

Ông Trần Anh Thắng hiện đang là Phó Chủ tịch thường trực Hội Đồng Quản Trị, kiêm Tổng Giám đốc công ty CP Chứng khoán Nhất Việt (VFS)
Ông Thắng tốt nghiệp Thạc sỹ Tài Chính – Ngân Hàng – ĐH LaTrobe – Australia. Anh đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính ngân hàng và chứng khoán.

customer image

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội

Được đào tạo thạc sĩ tại Vương Quốc Anh, Bà Nguyễn Thị Thu Hằng là người có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành Tài chính – Chứng khoán.

Bà là thành viên quan trọng trong đội ngũ lãnh đạo khi giữ vai trò chủ chốt trong việc cố vấn các quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển và kế hoạch kinh doanh của VFS

customer image

Bà Trịnh Thị Lan

Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc

Bà Trịnh Thị Lan là thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Phó Tổng Giám đốc của Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt (VFS).

Từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng tại các doanh nghiệp tài chính, với gần 16 năm kinh nghiệm trong ngành, bà hiện đang giữ vai trò quản lý, phân tích và tư vấn tài chính cho khối khách hàng doanh nghiệp của VFS

customer image

Ông Nguyễn Tài Vinh

Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Tài Vinh là thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Phó Tổng Giám đốc của Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt (VFS)

Sở hữu hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Chứng khoán, ông Vinh từng công tác tại Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), Công ty CP Chứng khoán SSI, Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia IRS…

customer image

Bà Lê Thị Thuỳ Dung

Kế toán trưởng

Bà Lê Thị Thùy Dung hiện đang là Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS). Chị chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động kế toán của (VFS).
Bà Dung tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành tài chính kế toán trường Đại học Kinh tế Tp. HCM. Bà đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán.

Sơ đồ tổ chức

sơ đồ tổ chức

Nhân viên có chứng chỉ hành nghề

STT Họ tên Chức vụ Chứng chỉ hành nghề Phòng ban trực thuộc
1 Trần Anh Thắng Phó Chủ tịch thường trực HĐQT – Tổng Giám đốc Quản lý quỹ Ban Tổng Giám đốc
2 Trịnh Thị Lan Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Quản lý quỹ Ban Tổng Giám đốc
3 Nguyễn Tài Vinh Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Quản lý quỹ Ban Tổng Giám đốc
4 Nguyễn Thị Thu Hằng Phó Tổng Giám đốc – Giám đốc CN Hà Nội Quản lý quỹ Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Chi nhánh
5 Lê Thị Thùy Dung Kế toán trưởng Môi giới Kế toán
6 Lê Quang Trí Giám đốc Môi giới Môi giới Môi giới-DVKH
7 Trần Thị Xuân Giám đốc Môi giới Quản lý quỹ Môi giới-DVKH
8 Phạm Thị Thanh Thúy Quyền trưởng Phòng DVKH Môi giới Môi giới-DVKH
9 Phạm Thị Nga Phó phòng Quản lý quỹ Môi giới-DVKH
10 Trần Thị Lan Anh Chuyên viên Môi giới Môi giới-DVKH
11 Nguyễn Thị Kim Anh Chuyên viên Môi giới Môi giới-DVKH
12 Nguyễn Hữu Hồng Nhật Chuyên viên Môi giới Môi giới-DVKH
13 Nguyễn Thị Hòa Phó phòng Môi giới Quản trị rủi ro
14 Đinh Thị Phương Anh Chuyên viên Môi giới Quản trị rủi ro
15 Nguyễn Mậu Hoàng Phó phòng Phân tích tài chính Tư vấn
16 Trần Thị Thanh Thủy Chuyên viên Môi giới Tư vấn
17 Đào Thu Hà Chuyên viên Môi giới Tư vấn
18 Nguyễn Thị Lan Chuyên viên Môi giới Môi giới-DVKH
19 Lê Thị Lan Anh Phó phòng Môi giới Phát triển sản phẩm
20 Cao Hoàng Anh TP Môi giới Môi giới Môi giới-DVKH
21 Đinh Thị Lan Hương TP Môi giới Môi giới Môi giới-DVKH
22 Trương Văn Tiến Chuyên viên Phân tích tài chính Tư vấn Bảo lãnh phát hành
23 Nguyễn Thị Hoàng Oanh TP Tư vấn tài chính Phân tích tài chính Tư vấn
24 Huỳnh Mỹ Tiên Chuyên viên Phân tích tài chính Môi giới-DVKH
25 Nguyễn Thế Minh Chuyên viên Quản lý quỹ Tư vấn
26 Nguyễn Minh Hoàng Chuyên viên Phân tích tài chính Tự doanh
27 Trương Thị Ngân Chuyên viên Phân tích tài chính Tự doanh
28 Lã Hải Đăng Chuyên viên Phân tích tài chính Tư vấn Bảo lãnh phát hành
29 Phạm Thị Bích Dung Chuyên viên Phân tích tài chính Tư vấn Bảo lãnh phát hành
30 Nguyễn Thanh Vân Chuyên viên Môi giới Tư vấn
31 Trần Thị Huế Chuyên viên Phân tích tài chính Tự doanh
32 Trần Trung Hiếu Chuyên viên Môi giới Tư vấn
33 Nguyễn Hoàng Long Chuyên viên Môi giới Môi giới-DVKH
34 Trần Thị Liên Phó phòng Phân tích tài chính Kiểm soát nội bộ
35 Đặng Lê Minh Tú Chuyên viên Môi giới Kiểm soát nội bộ
36 Nguyễn Phương Anh Chuyên viên Môi giới Môi giới-DVKH
37 Lê Thị Kim Chi Chuyên viên Môi giới Môi giới-DVKH