Sản phẩm và dịch vụ

VFS cung cấp cho quý khách hàng đa dạng các dịch vụ từ tư vấn đến hỗ trợ tài chính

Sản phẩmvà Dịch vụ

"Ở VFS, Chúng tôi cung cấp các sản phẩm “May đo tài chính” linh hoạt, đa dạng, vừa vặn với từng nhóm đối tượng khách hàng"