Dịch vụ ngân hàng đầu tư

Dịch vụ thị trường vốn

Là công ty chứng khoán uy tín với đội ngũ nhân sự chuyên môn cao cùng bề dày kinh nghiệm hoạt động lâu năm, VFS có đủ điều kiện giúp các doanh nghiệp tăng quy vô vốn hoạt động thông qua các giải pháp huy động vốn: Tư vấn trước khi phát hành cổ phiếu (pre-IPO), phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), chào bán thêm cổ phiếu, thu xếp các khoản đầu tư từ thị trường vốn, tư vấn thoái vốn, tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

1.Tư vấn về các thủ tục pháp lý:

VFS hỗ trợ doanh nghiệp rà soát các yêu cầu pháp lý cần thiết (các yêu cầu về năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, mục đích phát hành…) để tuân thủ pháp luật trong việc phát hành cổ phiếu đối với các công ty đại chúng.

2.Tư vấn phương án phát hành

VFS sẽ tư vấn giúp các doanh nghiệp lựa chọn phương án phát hành vốn hiệu quả trong từng giai đoạn nhất định và phù hợp với điều kiện cụ thể của thị trường cũng như các yếu tố nội tại của doanh nghiệp. Giúp doanh nghiệp cân đối giữa nhu cầu huy động vốn với các yếu tố về xây dựng cơ cấu vốn phù hợp, an toàn trên quan điểm của các nhà tài trợ vốn cũng như các đối tác, khả năng pha loãng cổ phiếu so với tốc độ tăng trưởng về thu nhập, cơ cấu cổ đông, điều kiện thị trường tại thời điểm dự kiến phát hành.

3.Bảo lãnh phát hành cổ phiếu:

Theo yêu cầu của khách hàng, trên cơ sở đánh giá tính khả thi của đợt phát phát hành, VFS cung cấp dịch vụ bảo lãnh phát hành để đảm bảo đợt phát hành của khách hàng diễn ra thành công với một mức giá thỏa thuận tối thiểu.

4.Phân phối các sản phẩm cổ phiếu:

VFS có mạng lưới khách hàng tổ chức và khách hàng cá nhân đa dạng, tạo nên lợi thế để VFS hỗ trợ khách hàng huy động vốn thành công thông qua chào bán riêng lẻ hoặc chào bán ra công chúng.