VFS_Nhận được thông báo nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của người nội bộ ông Trần Anh Thắng

16/09/2021