Môi giới chứng khoán

1.Tư vấn đầu tư và hỗ trợ giao dịch chứng khoán

Đội ngũ chuyên viên môi giới tại VFS được tập trung đào tạo nâng cao khả năng phân tích cơ bản và ứng dụng hiệu quả phân tích kỹ thuật trong giao dịch chứng khoán, VFS tin tưởng sẽ hỗ trợ tích cực và hiệu quả cho việc đầu tư của Quý khách hàng.

Bản tin phân tích, báo cáo thị trường vĩ mô và vi mô: VFS cung cấp các sản phẩm theo hướng tập trung vào chất lượng, có tính chuyên sâu và học thuật được khách hàng thẩm định đánh giá cao

Tư vấn đầu tư hiệu quả, theo sát thị trường, hỗ trợ đặt lệnh giao dịch chứng khoán nhanh chóng, chính xác

2.Cung cấp thông tin chứng khoán theo danh mục sở hữu

Hệ thống tự động gửi các thông tin bằng email, SMS lập tức khi phát sinh các sự kiện liên quan đến các mã chứng khoán mà khách hàng đang sở hữu

3. Phân tích chứng khoán theo yêu cầu

VFS kết hợp nhà cung cấp dữ liệu tài chính uy tín cung cấp đến Quý khách hàng thông tin tài chính, đánh giá cổ phiếu một cách nhanh chóng, chính xác, giúp khách hàng dễ dàng đưa ra các quyết định đầu tư

4.Quản lý tài khoản

VFS có hệ thống phần mềm chứng khoán hiện tại giúp quản lý và cung cấp báo cáo tài khoản hoàn toàn mới, khách hàng có thể dễ dang truy cập theo dõi, truy xuất các dữ liệu tổng hợp về hiện trạng tài khoản một cách đầy đủ, nhanh chóng.