Báo cáo cập nhật Ngành Thép 15022023

15/02/2023

GIAI ĐOẠN KHÓ KHĂN NHẤT ĐÃ ĐI QUA

  • Sản lượng bán thép tháng 1 của các doanh nghiệp sụt giảm mạnh so với cùng kỳ, là điều hợp lý và đã được dự báo
  • Giá nguyên vật liệu tăng nhẹ trở lại so với thời điểm cuối năm 2022
  • Các doanh nghiệp thép tiếp tục có lợi nhuận âm trong quý 4/2022
  • Giá HRC thế giới và Trung Quốc phục hồi là dấu hiệu tích cực nhưng chưa rõ xu hướng
  • Xác suất về một cuộc suy thoái sẽ giảm là dấu hiệu tích cực cho nền kinh tế Mỹ
  • Ngành thép vẫn là một ngành tiềm năng trong dài hạn
  • Việc đầu tư cho dài hạn đang nóng trở lại với 1 loạt các dự án lớn với sản phẩm chủ lực là thép cán nóng HRC
  • Rủi ro: Giá điện tăng sẽ đè nặng lên chi phí các doanh nghiệp thép
  • Nhóm cổ phiếu thép đang ở vùng định giá hấp dẫn so với quá khứ

Nhìn chung, chúng tôi cho rằng ngành thép đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất và đã phản ánh vào kết quả kinh doanh trong nửa cuối năm 2022. Vì vậy nhóm cổ phiếu thép có xác suất cao đã tạo đáy dài hạn. Tuy nhiên, hiện tại ngành thép vẫn chưa thật sự rõ ràng đã bước vào giai đoạn hồi phục nên chưa phù hợp với những nhà đầu tư trung hạn và đối với những nhà đầu cơ ngắn hạn thì nên cẩn trọng vì đây là nhóm cổ phiếu có mức độ biến động mạnh hơn so với thị trường.

Báo cáo ngành thép cập nhật 15.02.2023