Thông báo bán giải chấp cổ phiếu của người nội bộ HPX Đỗ Qúy Hải

21/11/2022
Tin trong nước

Thông tin
<br /> 

Kính gửi: Quý Nhà Đầu Tư ĐỖ QUÝ HẢI

CMND/CCCD số 111360793 cấp ngày 19/03/2011 tại CA Hà nội

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS) xin cảm ơn Quý Nhà Đầu Tư đã giao dịch và sử dụng các dịch vụ của VFS trong thời gian qua.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt xin thông báo đến Quý Nhà Đầu Tư tình trạng Tài khoản giao dịch ký quỹ (TKGDKQ) số 094C005162.10 của Quý Nhà Đầu Tư đã bị GIẢI CHẤP như sau:

  1. Tỉ lệ Tài khoản ký quỹ hiện tại: 8,38%
  2. Tỉ lệ ký quỹ xử lý bán giải chấp thu nợ quy định:  45,0%

 

VFS xin thông báo bán tài sản đảm bảo trên TKGDKQ số 094C005162.10 để thu hồi toàn bộ các khoản nợ giao dịch ký quỹ của Quý Nhà Đầu Tư tại VFS, cụ thể như sau:

  1. Số lượng cổ phiếu dự kiến bán giải chấp: 3.151.200 (ba triệu một trăm năm mươi mốt ngàn hai trăm) cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (mã chứng khoán HPX). Số lượng cổ phiếu HPX công bố bán giải chấp là ước tính tại thời điểm công bố thông tin. Số lượng cố phiếu HPX bán thực tế có thể thay đổi do phụ thuộc vào sự thay đổi giá thị trường của cổ phiếu làm thay đổi giá trị tài sản đảm bảo hoặc số tiền Quý Nhà Đầu Tư nộp bổ sung (nếu có).
  2. Thời gian thực hiện bán: liên tục từ ngày 29/11/2022.
  3. Phương thức bán: VFS sẽ liên tục thực hiện quyền bán giải chấp chứng khoán trên TKGDKQ của Quý Nhà Đầu Tư tại VFS, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền chọn sau: thời điểm bán; giá bán ở mọi mức giá có thể bán khớp bao gồm cả lệnh bán ATO, ATC và giá bán sàn;

Việc bán giải chấp có thể không được thực hiện theo quyết định của VFS mà không có thông báo ra công chúng nếu giá thị trường của tài sản đảm bảo thay đổi hoặc Quý Nhà Đầu Tư bổ sung tài sản đảm bảo đủ tỉ lệ theo quy định về giao dịch ký quỹ.

 

Quý Nhà Đầu Tư là Người Nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (HPX) nên thuộc đối tượng phải công bố thông tin theo quy định.

 

Trong quá trình giao dịch và sử dụng dịch vụ tại VFS, nếu Quý Nhà Đầu Tư cần sự hỗ trợ vui lòng liên hệ:

Tại Hội Sở TPHCM: Lầu 1, số 117 – 119 – 121 Nguyễn Du Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, Tel: (+8428) 6 255 6586, Fax: (+8428) 6 255 6580 

Trân Trọng!