VFS: CBTT được chấp thuận phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

14/09/2018